Onze Visie

 

WOD staat voor ‘Workout of the Day’, een in de sportwereld bekende “term” om aan te geven wat de training is voor die dag. Bij ons is de betekenis WOD breder, want voor heel veel mensen, jong, oud, mensen met een beperking, mensen die leven in armoede, is het doorkomen van de dag al een hele training op zich.

LIF(V)E. Wij maken hiermee van twee woorden 1 woord, want zo zien wij het ook werkelijk. LIVE met een V staat voor hetgeen wat we nu doen en ook werkelijk gebeurt en LIFE met een F staat voor de levensstijl en de continuïteit van onze projecten.

 

Wat doet WOD 4 LIF(V)E:

Wij faciliteren, stimuleren en continueren projecten die te maken hebben met onze doelgroepen. Mooie dure woorden, maar wat bedoelen wij hier nu mee?

  • Via onze bestaande netwerken en partners is het mogelijk om verschillende projecten te faciliteren.

  • WOD 4 LIF(V)E stimuleert hun projecten om een groter publiek aan te trekken.

  • WOD 4 LIF(V)E zorgt ervoor dat de projecten ook op zichzelf kunnen blijven continueren. Het heeft in onze ogen geen nut om een project te starten, er iets moois van te maken om het vervolgens laten stoppen, wanneer WOD 4 LIF(V)E geen faciliteit meer biedt. Wij gaan voor continuïteit van onze projecten ‘Together, We Can!!

 

Om aantal voorbeelden te noemen.

Er zijn kinderen die graag zouden willen dansen op een hiphop wedstrijd, maar waarvoor het, om wat voor reden dan ook, onmogelijk is om hier aan deel te nemen. Of zelfs om die redenen geen lid kunnen worden van een dansschool. Dit zijn projecten die wij als WOD 4 LIF(V)E onder andere oppakken. Wij kijken niet naar wat er allemaal niet kan. Wij kijken naar de mogelijkheden zodat het WEL kan, zodat de kids WEL lid kunnen worden van een dansschool en/of WEL op het podium kunnen staan bij een hiphop wedstrijd. De glimlach op die bekkies, het plezier en de energie die het ze geeft …. Dat is waar wij het voor doen!

 

En zo zijn er natuurlijk veel meer projecten op te noemen. Laatst hebben wij nog voor langdurig zieke mensen, met behulp van lokale ondernemers, een succesvolle sportdag georganiseerd.

 

Dit zijn enkele voorbeelden van projecten waar wij ons mee bezig houden.

 

En hoe werkt het dan? Simpel, Wil je een aanvraag doen, doneren of vrienden van WOD 4 LIF(V)E worden, ga naar het inschrijfformulier en neem contact met ons op.

 

Voor degene die zich afvragen wat het belang is van WOD4LIF(V)E? Simpel, het geeft ons liefde en energie, en niets anders. Er zijn dingen in je leven die je pro-deo moet doen en dit is mijn pro deo project, dit is mijn passie, dit is WOD4LIF(V)E.

 

gallery/flowerhand